За селото

Горско ново село лого

Горско Ново село се намира между село Джулюница и гр. Златарица. Отстои на 26 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица. Районът в географско отношение се отнася към северната част на склоновете на Еленска Стара планина, така нареченият Предбалкан. Той е изграден от планински хребети и хълмове, пресечени от речни долини. Горско ново село има около 430 къщи и около 600 жители с постоянен и настоящ адрес. Две трети от населението са мюсюлмани – преселници през 70-те години на миналия век от различните краища на Родопите и съседните общини. Вече много години в селото живеят хора от различни етноси в мир, разбирателство, взаимопомощ и желание за проспиритет.