Кметство

 Кметство на Горско Ново село: улица „Георги Димитров 31“

Кметство с. Горско Ново село

Адрес: Улица „Георги Димитров” 31

Телефон: 061502/217

E-mail: kmetstvo@gorskonovoselo.eu

 

 

Кмет на Горско Ново село - Николинка Хаджиева

Кмет

Николинка Хаджиева

Телефон: 0615/02527

E-mail: kmetstvo@gorskonovoselo.eu